Zajęcia

Zajęcia gwarantowane w ramach opłaty podstawowej (czesnego):

● realizacja nowoczesnego programu wychowania przedszkolnego MEN,

· praca z dziećmi metodą Marii Montessori,

· język angielski – w formie nauki, zabawy, utrwalania materiału, piosenki,

· zajęcia z logopedą – dla tych dzieci, które wykazują istotne opóźnienie rozwoju mowy lub mają wady wymowy, terapia indywidualna, konsultacje dla rodziców,

· konsultacje z psychologiem – w przypadku stwierdzenia niedoborów na życzenie lub za zgodą rodziców stwarzamy możliwość pomocy specjalisty, zajęcia z pieskiem (dogoterapia),

· zajęcia ruchowe – rytmika, zabawy ruchowe z gimnastyką korekcyjną i wg Weroniki Sherborne, taniec,

- zabawy i eksperymenty przyrodnicze,

· zajęcia na basenie,

· zajęcia plastyczne,

- katecheza,

- szachy.

Zajęcia dodatkowo płatne:

· inne według sugestii rodziców:

- ćwiczenia i zabawy z estetyki ruchu.

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Język Angielski

Jesteśmy na Facebooku!

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomePrzedszkoleZajęcia