Plan dnia

Przedszkole nasze pracuje przez cały rok. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz wcześniej ustalonych z rodzicami terminów. Gorąco przy tym zachęcamy, aby dzieci przychodziły do Przedszkola nie później niż o godz. 8.30 tak, aby nie tracić okazji do pracy z materiałem Montessori.

Ramowy plan dnia w Przedszkolu

 

6.30 - 8.30  Schodzenie się dzieci do Przedszkola

                 - praca z materiałem Montessori

                 - zabawy według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań

                 - prace o charakterze wyrównawczym, stymulująco-kompensacyjnym

                 - zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem

                 - prace porządkowe, ćwiczenia poranne

8.30 – 8.45  Przygotowanie do śniadania

                 - zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

8.45 – 9.15  Śniadanie

                 - umiejętność samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

                 - czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

9.15 – 11.00  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

                 - działalność dydaktyczno-wychowawcza w oparciu o podstawę

                   programową

                 - zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej,

                   matematycznej, przyrodniczej, plastycznej itp.

                 - zabawy z materiałem Montessori

                 - zabawy ruchowe, tematyczne

11.00 – 11.45  Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu

                 - zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym organizowane z inicjatywy

                   dzieci

                 - zabawy, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

                 - zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym

                - spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

11.45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu

                - zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

12.00 – 12.30  Obiad

                - umiejętność samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

12.30 – 14.00  Poobiedni odpoczynek i relaks na leżakach

                - słuchanie muzyki relaksacyjnej

                - czytanie przez nauczyciela wybranych bajek

                - słuchanie nagrań bajek z płyt CD

                - lekcje ciszy

14.00 – 14.15  Przygotowanie do podwieczorku

                - zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

14.15 – 14.30  Podwieczorek

                - umiejętność samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.30 – 17.00  Zabawy popołudniowe

                - zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

                - zabawy z materiałem Montessori

                - zajęcia o charakterze wychowawczym

                - pobyt na świeżym powietrzu

                - prace porządkowe

                - wspólne sprzątanie sali

                - rozchodzenie się dzieci do domów

 

 

Zajęcia dodatkowe: rytmika, zabawy logopedyczne, język angielski, basen,

                                  zajęcia z psychologiem i dogoterapia

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 17 (za dodatkową

opłatą), w sytuacjach niemożności odebrania dziecka na czas (po wcześniejszym

powiadomieniu personelu Przedszkola).

W trakcie roku szkolnego jeden miesiąc letni (lipiec lub sierpień) można przeznaczyć na przerwę wakacyjną.

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomePrzedszkolePlan dnia