Zadania nauczyciela

Nauczyciel w pedagogice Montessori jest dyskretnym obserwatorem, przewodnikiem, doradcą, współpracownikiem. Jego zadaniem jest:

     · zorganizowanie i zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju odpowiadających jego potrzebom,

     · wpływanie na właściwe postępowanie i zachowanie się dziecka,

   ·umożliwienie dziecku samodzielnego wyboru materiału rozwojowego, wskazanie właściwego sposobu posługiwania się nim i umiejętne wycofanie się,

    · uszanowanie indywidualnego tempa uczenia się dziecka,

  ·popieranie dziecięcej samodzielności i nauczanie za pomocą działania – metody niewerbalne,

    · hasło główne – nauczyciel pomocnikiem dziecka.

O dobrym kamerdynerze

„Pomimo, że relacja między dzieckiem a wychowawcą budowana jest w sferze duchowej, świetnym wzorem dla nauczyciela może być dobry kamerdyner dbający o swego pana. Utrzymuje porządek w jego garderobie, odkłada na miejsce szczotki, ale nie mówi panu kiedy ma ich używać; serwuje mu posiłki, ale nie każe mu ich jeść; bez słowa przygotowuje wszystkie potrzebne rzeczy po czym dyskretnie się wycofuje. W ten sposób powinniśmy się zachowywać, kiedy samodzielność dziecka właśnie się kształtuje. Panem, któremu służy nauczyciel, jest wnętrze dziecka. Kiedy pojawia się potrzeba, nie powinniśmy się wahać, żeby na nią zareagować. Kamerdyner nigdy nie przerywa swojemu panu, kiedy jest zajęty, ale gdy ten zawoła, natychmiast się zjawia. (…) Taka postawa rzuca nowe światło na sferę wychowania. Nie chodzi tu o umycie dziecka kiedy jest brudne, zreperowanie czy upranie ubrań. Nie wyręczamy dziecka w czynnościach życia codziennego, ponieważ wiemy, że dziecko po to aby mogło się rozwijać musi nauczyć się wykonywać te czynności samodzielnie. Podstawową zasadą naszego wychowania jest to, że dziecko nie powinno być obsługiwane w tym zakresie. Powinno zyskać fizyczną niezależność, będąc samowystarczalnym; być świadomym swej niezależności, pracując samodzielnie i nieprzerwanie. (…) Musimy nauczyć dziecko samodzielnego działania, myślenia i podejmowania decyzji.”

/Maria Montessori/

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomeMontessoriZadania nauczyciela