Cele pedagogiki

Praca dziecka i nauczyciela przy respektowaniu zasad pedagogiki Marii Montessori powinny prowadzić do następujących celów:

   · osiągnięcia spontanicznej i długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

   · rozwinięcia samodzielności i wiary we własne siły,

   · wypracowania zamiłowania do porządku i pracy,

   · wypracowania zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

   · wypracowania postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie zewnętrznym przymusie,

    · uniezależnienia od nagrody,

    · osiągnięcia spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,

   · powstania postaw wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji, szacunku do pracy innych,

   · rozwijania indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomeMontessoriCele pedagogiki