Oferta

Przedszkole „Sowy i Sówki” zapewnia dzieciom:

● całodzienną opiekę i zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,

● realizację nowoczesnego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez

MEN w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori i inne metody wspierające

rozwój małego dziecka,

● możliwość pracy na oryginalnych pomocach dydaktycznych Montessori,

● zindywidualizowaną pracę w małych, około 16 osobowych grupach,

● zajęcia twórcze, artystyczne: muzyczne, rytmiczne, plastyczne, teatralne i dramowe,

● zajęcia z logopedą oraz opiekę logopedyczną dla potrzebujących dzieci,

● lekcje religii – opowieści biblijne,

● naturalne metody nauczania języka angielskiego poprzez zabawę – codzienne zajęcia

językowe prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów,

● zajęcia na basenie (dla chętnych dzieci),

● konsultacje specjalistów: psychologa i pedagoga,

● prowadzenie przez pedagogów indywidualnego dzienniczka dziecka (obserwacje pracy

i nauki, potrzeb, problemów oraz ogólnego zachowania),

● pobyt na świeżym powietrzu w ogródku przedszkolnym i spacery,

● wycieczki na terenie gminy i poza nią,

● spotkania cykliczne oraz indywidualne z rodzicami,

● imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy,

Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka i inne),

● smaczne i zdrowe jedzonko (2, 3 posiłki),

● wszystkie materiały niezbędne dzieciom do codziennych zajęć,

● ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w ciągu całego roku

przedszkolnego.

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl