Dzieci

przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat,

realizujemy obowiązek przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich, przygotowujący dzieci

do podjęcia obowiązku szkolnego,

liczba dzieci w grupie do 16 osób,

dzieci są w grupie mieszanej rocznikowo, jednak istnieje podział na dzieci młodsze

i starsze,

umożliwiamy chętnym rodzicom lub opiekunom przebywanie w Przedszkolu, przez

pierwsze dni pobytu dziecka, w celu złagodzenia stresu związanego z okresem

adaptacyjnym.

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl