Plan dnia

Nasz Żłobek pracuje przez cały rok. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz wcześniej ustalonych z rodzicami terminów.

Ramowy plan dnia w Żłobku

 

6.30 - 8.15  Schodzenie się dzieci do Żłobka

                 - zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach

                   zainteresowań pod opieką nauczyciela i opiekunki

                 - zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem

                 - prace porządkowe w sali

8.15 – 8.30  Przygotowanie do śniadania

                 - zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00  Śniadanie

                 - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                 - uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

                 - czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

9.00 – 10.00  Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia

                     z całą grupą

                 - zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej,

                   przyrodniczej, plastycznej, muzycznej

                 - zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne

                 - zabawy i ćwiczenia wg Weroniki Sherborne

10.00 – 10.45  Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu

                 - zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym organizowane z inicjatywy

                   dzieci

                 - spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

10.45 – 11.00  Przygotowanie do obiadu i przedpołudniowego odpoczynku

                 - zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

11.00 – 11.45  Obiad

                 - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                 - uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

11.45 – 13.45  Poobiedni odpoczynek i relaks na leżakach

                 - słuchanie muzyki relaksacyjnej

                 - czytanie przez nauczyciela wybranych bajek

                 - słuchanie nagrań bajek z płyt CD

13.45 – 14.00  Przygotowanie do podwieczorku

                 - zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

14.00 – 14.15  Podwieczorek

                 - umiejętność samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.15 – 17.00  Zabawy popołudniowe

                 - zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

                 - zajęcia o charakterze wychowawczym

                 - pobyt na świeżym powietrzu

                 - wspólne sprzątanie sali

                 - rozchodzenie się dzieci do domów

 

Zajęcia dodatkowe: rytmika

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w żłobku po godz. 17.00 (za dodatkową opłatą), w sytuacjach niemożności odebrania dziecka na czas (po wcześniejszym powiadomieniu personelu Żłobka).

W trakcie roku szkolnego jeden miesiąc letni (lipiec lub sierpień) można przeznaczyć na przerwę wakacyjną.

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomeŻłobekPlan dnia