Co ją wyróżnia?

Poniższe zestawienie ilustruje najistotniejsze naszym zdaniem różnice pomiędzy pedagogiką Montessori a pedagogiką konwencjonalną.

 

 Pedagogika Montessori                                          Pedagogika konwencjonalna

- Dziecko samo wybiera materiał do pracy.                     - Nauczyciel ustala plan zajęć

- Dziecko kierowane wewnętrzną potrzebą,                   - Nauczyciel realizuje program

  poprzez wybór materiałów rozwojowych,

  zdobywa kolejne umiejętności 

- Przechodzenie od konkretu do abstraktu                   - Nacisk kładziony na myślenie abstrakcyjne

- Realne działanie                                                      - Odgrywanie ról i fantazje

- Uporządkowane otoczenie (każda rzecz                     - Dowolność ustawienia

  ma swoje miejsce w sali)

- Otoczenie skłania do działania                                   - Nauczyciel stymuluje do działania

- Samodoskonalenie za pomocą materiału                     - Motywowanie za pomocą nagród i kar

  z kontrolą błędu

- Rozpoznawanie faz wrażliwości każdego                     - Dzieci traktowane zależnie od wieku

  dziecka

- Materiał rozwojowy uporządkowany zgodnie               - Materiał ogólnorozwojowy

  z rozwojem poszczególnych umiejętności

- Możliwość wyboru miejsca, rodzaju, czasu                   - Wyznaczone miejsce do pracy

  i pozycji do pracy

- Poznawanie czynności życia codziennego                    - Od dziecka oczekuje się umiejętności

  stanowi podstawowy cel nauki                                     w zakresie samoobsługi

- Nauczyciel zwraca się do dziecka                                - Nauczyciel zwraca się do grupy

 

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomeMontessoriCo ją wyróżnia?