Kadra

 

Dyrektor pedagogiczny

mgr Violetta Orczykowska – nauczyciel dyplomowany

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia wyższe na kierunku - pedagogika

w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

- Studium Nauczycielskie w Ostrowie Wlkp.: kierunek wychowanie przedszkolne

- Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Ostrowie Wlkp.: kierunek rytmika

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Studium Wychowania Muzycznego

Carla Orffa

- Kurs kwalifikacyjny pedagogiki i metodyki Marii Montessori

- inne warsztaty, seminaria, konferencje i kursy doskonalące:

Więcej

mgr Agnieszka Krysińska - nauczyciel kontraktowy

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia wyższe na kierunku - pedagogika, specjalność - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią.

 

mgr Marta Siudy - nauczyciel kontraktowy

 

mgr Karolina Fleischer-Olejnik - nauczyciel

mgr Agnieszka Michalak - nauczyciel

mgr Iwona Doktor - nauczyciel

 

mgr Angelika Małyjasiak - nauczyciel

 

mgr Joanna Szymańska - logopeda

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia wyższe na kierunku  - pedagogika, specjalność - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią,

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu: kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika,

- Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu: studia podyplomowe - logopedia.

 

Paulina Broda - opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela

 

Małgorzata Binek - opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela


Barbara Duda - pomoc nauczyciela


Beata Fluder - pomoc nauczyciela

 

Marlena Blewąska - pomoc nauczyciela

 

Jolanta Grochowicka - pomoc nauczyciela

 

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomeKadra