Przedszkole

„ Aby przedszkole spełniało swoje zadanie, musi być przedłużeniem środowiska rodzinnego”

MARIA MONTESSORI

Oferta

 

Przedszkole „Sowy i Sówki” zapewnia dzieciom:

 

 • całodzienną opiekę i zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • realizację nowoczesnego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori i inne metody wspierające rozwój małego dziecka,
 • możliwość pracy na oryginalnych pomocach dydaktycznych Montessori,
 • zindywidualizowaną pracę w małych, około 16 osobowych grupach,
 • zajęcia twórcze, artystyczne: muzyczne, rytmiczne, plastyczne, teatralne i dramowe, szachy,
 • zajęcia z logopedą oraz opiekę logopedyczną dla potrzebujących dzieci,
 • lekcje katechezy – opowieści biblijne ( 6-latki ),
 • naturalne metody nauczania języka angielskiego poprzez zabawę,
 • zajęcia na basenie ( 5-6-latki ),
 • konsultacje specjalistów: psychologa i pedagoga,
 • prowadzenie przez pedagogów indywidualnego dzienniczka dziecka (obserwacje pracy i nauki, potrzeb, problemów oraz ogólnego zachowania),
 • pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym i spacery,
 • wycieczki na terenie gminy i poza nią,
 • spotkania cykliczne oraz indywidualne z rodzicami,
 • imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka i inne),
 • smaczne i zdrowe wyżywienie (2 posiłki),
 • ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w ciągu całego roku przedszkolnego.

Dzieci

 • przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat,
 • realizujemy obowiązek przedszkolny dla dzieci 6 letnich, przygotowujący dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
 • liczba dzieci w grupie do 16 osób,
 • w miarę możliwości grupy są jednorodne rocznikowo.

Wyżywienie

Przedszkole w ramach opłaty za wyżywienie gwarantuje w ciągu dnia śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje ciepłe i zimne.

Respektujemy indywidualne diety dzieci.

Chcemy zaoferować dzieciom zdrowe żywienie pozbawione nadmiaru tłuszczu i słodyczy, dlatego menu jest ustalone z dietetykiem.

Posiłki przygotowujemy we własnym zakresie.

Zapisy

 • Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc,
 • rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń,
 • pierwszeństwo zapisu do Przedszkola ma rodzeństwo dotychczasowych Przedszkolaków,
 • Przedszkole prowadzi zapisy do grup 5-cio i 10-cio godzinnych, pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30,
 • rodzice zainteresowani zapisem dziecka do Przedszkola proszeni są o wcześniejszy mailowy lub telefoniczny kontakt z dyrekcją Przedszkola oraz wypełnienie karty zgłoszenia dziecka,
 • karta zgłoszenia ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście jest wpłata wpisowego i podpisanie umowy.

Odpłatność

 • Wpisowe (jednorazowa opłata przy zapisie dziecka na cały okres pobytu w Przedszkolu) – jest opłatą bezzwrotną gwarantującą rezerwację miejsca – 200 zł.
 • Czesne płatne 12 miesięcy w roku (w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT).
 • Od 1 kwietnia 2023r wynosi 400,00 zł (niezależnie od czasu pobytu)
 • Wyżywienie dziecka (śniadanie, dwudaniowy obiad) jest dodatkowo płatne wg aktualnej ceny cateringowej.
 • Aktualna cena firmy cateringowej:
 • śniadanie 3,50zł
 • obiad 9,50zł

 

Ramowy plan dnia w Przedszkolu

szkoła ostrów wielkopolski

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do Przedszkola

 • zabawy według inwencji dziecka,
 • prace o charakterze wyrównawczym, stymulująco-kompensacyjnym,
 • zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • prace porządkowe, ćwiczenia poranne.
szkoła ostrów wielkopolski

8.30 – 9.00  Śniadanie

 • mycie rąk, nakrywanie do stołu,
 • samodzielne i estetyczne spożywanie posiłku,
 • czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.
szkoła ostrów wielkopolski

9.15 – 11.30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

 • działalność dydaktyczno-wychowawcza w oparciu o podstawę programową,
 • zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej itp.,
 • działalność plastyczna i konstrukcyjna,
 • zajęcia z języka angielskiego, logopedii,
 • zabawy z materiałami Montessori,
 • rytmika, zabawy ruchowe, tematyczne.
szkoła ostrów wielkopolski

10.45 – 11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu

 • zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym,
 • spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
szkoła ostrów wielkopolski

11.30 – 11.45 Obiad (II danie)

 • mycie rąk, nakrywanie do stołu,
 • utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłku,
 • wycieranie stolików, czynności higieniczne po posiłku.
szkoła ostrów wielkopolski

12.00 – 12.30 Poobiedni odpoczynek i relaks

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • czytanie przez nauczyciela wybranych bajek, przeglądanie książeczek przez dzieci,
 • słuchanie nagrań bajek z płyt CD,
 • lekcje ciszy,
 • spokojne zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne.
szkoła ostrów wielkopolski

13.30- 13.45 Obiad (I danie)

 • zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe,
 • samodzielne i estetyczne spożywanie posiłku.
szkoła ostrów wielkopolski

14.00 – 16.30  Zabawy popołudniowe

 • dowolne zabawy według zainteresowań i potrzeb dzieci,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • prace porządkowe i wspólne sprzątanie sali,
 • rozchodzenie się dzieci do domów.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.