O szkole

„Radość z powodu przezwyciężania trudności jest jeszcze większa niż sama trudność”

MARIA MONTESSORI

Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Misja

Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Uczymy z pasją. Kierujemy się odpowiedzialnością i szacunkiem wobec drugiego człowieka. Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania polskiej tradycji i kultury oraz otwartości na innych ludzi.

Celem naszym jest:

 • wspieranie harmonijnego rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności;
 • wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy;
 • wzmacnianie wewnętrznej motywacji i poczucia własnej wartości;
 • budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi;
 • kształtowanie postaw obywatelskich i aktywności społecznej;
 • przygotowanie do dalszej edukacji oraz do życia we współczesnym świecie.

Ważne dla nas jest, aby rodzice i środowisko darzyli nas zaufaniem i wspierali nasze działania.

Informacje o szkole

Łagodny start

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” to przyjazne warunki nauczania, niewielkie grupy oraz koncepcja kształcenia oparta na doświadczaniu. Dominującą formą nauczania w naszej szkole są ćwiczenia, warsztaty, gry i zabawy oraz liczne wycieczki poza szkołę. Pozwala to na szeroką eksplorację świata i jego zawiłości przez samych uczniów.  Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i wspomagających rozwój, gwarantują atrakcyjność programu dla każdego dziecka. Szkoła nie musi oznaczać końca dzieciństwa! „Mądra Sowa”  zapewnia łagodne wejście w rolę ucznia.

Przedszkole Ostrów Wielkopolski
Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Informacje ogólne

 • szkoła otwarta od godz. 6:30 do 16.30;
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne od godz. 8.00;
 • klasy do kilkunastu osób;
 • dodatkowe zajęcia świetlicowe po zajęciach obowiązkowych do godz. 16.30;
 • zadania domowe odrabiane w świetlicy;
 • pełne atrakcji i wycieczek ferie zimowe i wakacje letnie;
 • bezpieczna szkoła, monitorowane klasy;
 • opieka pielęgniarki;
 • dwudaniowy obiad;
 • czas na świeżym powietrzu.

Zajęcia realizowane w szkole:

 • obowiązkowe, wynikające z ramowych planów nauczania Ministra Edukacji Narodowej;
 • zajęcia dodatkowe, wynikające z planów nauczania w szkole;
 • zajęcia pozalekcyjne (koła rozwijające zainteresowania);
 • zajęcia indywidualne (wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, m.in. logopedyczne, wyrównawcze, kompensacyjne);
 • zajęcia świetlicowe.

Pozostałe informacje

 • regularne spotkania z rodzicami;
 • opisowa informacja o uczniu sporządzana przez wychowawcę;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • nowocześnie wyposażone sale;
 • brak stresujących dzwonków;
 • „Zielona Szkoła”.

Rekrutacja

 

Kiedy zapisać dziecko ?

 • zapisy do „Mądrej Sowy” trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc,
 • w trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Zasady Rekrutacji

 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” przyjmuje dzieci do klas pierwszych oraz dzieci starsze ( klasy II – VIII ),
 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia złożonej osobiście w sekretariacie szkoły. Księgę przyjęć prowadzi sekretariat szkoły mieszczący się w Ostrowie Wlkp., przy ul. Kasprzaka 6 (budynek obok Przedszkola i Żłobka „Sowy i Sówki”),
 • przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o nauczanie i kształcenie zawieranej miedzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły,
 • szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

Wielkość klas:

 • klasy mogą liczyć kilkanaścioro uczniów,
 • w przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji:

 • złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Mądra Sowa”,
 • wpłata wpisowego,
 • rozmowa zapoznawcza z dzieckiem i rodzicami,
 • pozytywna opinia dyrektora szkoły,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • Karta Zgłoszenia Dziecka (kompletnie i rzetelnie wypełniona),
 • kopia aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym),
 • opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego),
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w przypadku  przepisania ucznia z innej szkoły.

Spotkania informacyjne

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów, zadać pytania – zapraszamy na indywidualne spotkanie, w budynku obok Przedszkola „Sowy i Sówki” przy ul. Kasprzaka 6 w Ostrowie Wlkp..

Prosimy o telefon lub mail, aby umówić się na dogodną dla Państwa datę spotkania.

Wpisowe i czesne

Wpisowe to jednorazowa wpłata dla nowo przyjmowanych uczniów w wysokości 200 zł.

Czesne za nauczanie i kształcenie, pobyt w świetlicy wynosi 500 zł miesięcznie (Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla dziecka (dwudaniowy obiad), które jest dodatkowo płatne wg aktualnej ceny firmy cateringowej). Dla uczniów przebywających na wakacjach (lipiec, sierpień) czesne wynosi 200 zł miesięcznie. Dla uczniów korzystających z wakacyjnych zajęć świetlicowych w godzinach 7.30 do 16.30 czesne wynosi 500 zł.

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty:

PKO BP o/Ostrów Wlkp. – 49 1020 2267 0000 4102 0103 2820.

(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko ucznia wraz z dopiskiem „wpisowe” lub „czesne za m-c …”).

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu negatywnej opinii dyrektora szkoły, wpisowe zostaje zwrócone. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

 

Kontakt

Sekretariat:

ul. Kolejowa 32, 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 791-970-110 , 790 397 300
info@sowy-sowki.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek – piątek  7;30  – 16:00

Dyrektor – Violetta Orczykowska

tel. kom. 604 594 216

Adres szkoły:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa”

ul. Krotoszyńska 156, 63-400 Ostrów Wlkp.
www.sowy-sowki.pl

Sekretariat Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Mądra Sowa czynny:

Poniedziałek-piątek 8:00 – 14;00

Sekretariat tel. 791 – 970 -110

Możliwy jest kontakt indywidualny w innych godzinach, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Na spotkania prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.