Żłobek

„Nie ma niczego w umyśle, czego najpierw nie byłoby w zmysłach”

MARIA MONTESSORI

– Żłobek Ostrów Wielkopolski –

Oferta dla najmłodszych dzieci w wieku od 6 m-cy do 2,5 lat

Żłobek „Sowy i Sówki” zapewnia dzieciom:

 • całodzienną opiekę i zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i opiekuńczą,
 • bezpieczną, ciepłą atmosferę, którą tworzą wszyscy pracownicy,
 • zindywidualizowaną pracę w małych grupach do 15 dzieci,
 • możliwość 2-3 dniowego pobytu w krótszym wymiarze czasu w celu złagodzenia stresu związanego z okresem adaptacyjnym,
 • przygotowanie dzieci do uczestnictwa w grupie przedszkolnej,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • pobyt na świeżym powietrzu w ogródku i na spacerach,
 • smaczne i zdrowe jedzonko (2 posiłki),
 • wszystkie materiały niezbędne dzieciom do codziennych zabaw i zajęć,
 • opiekę logopedyczną,
 • ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Żłobek Ostrów Wielkopolski.

Zajęcia

 

Żłobek Ostrów Mazowiecki
 • praca z dziećmi w oparciu o metodę Marii Montessori ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń praktycznego dnia; ćwiczeń wspierających rozwój samodzielności, samoobsługi i niezależności najmłodszych dzieci; ćwiczeń przygotowujących do dbania o własny wygląd, troski o najbliższe otoczenie, nauki form grzecznościowych; zajęć sensorycznych wspierających rozwój wszystkich zmysłów oraz wielozmysłowe poznanie świata.
 • zabawy dydaktyczne, których podstawowym celem jest rozwój mowy i myślenia małego dziecka; zabawy te wzbogacają słownictwo, pobudzają do logicznego wypowiadania się i myślenia;rozwijają procesy myślowe takie jak analiza i synteza oraz uogólnianie i wnioskowanie;wpływają na rozwój procesów poznawczych, uwagi i pamięci.
 • zabawy tematyczne, które mają charakter przede wszystkim odtwórczy i służą ugruntowaniu umiejętności naśladowania czynności życia codziennego podpatrzonych u dorosłych; rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię, a także aspekt społeczny; dzieci wchodzą w role społeczne i uczą się je pełnić, współdziałają ze sobą, prowadzą dialogi i wspólnie rozwiązują problemy; utrwalają nawyki porządkowe i formy grzecznościowe.
 • zabawy twórcze (manualno-plastyczne, konstrukcyjne), które udoskonalają ruchy rąk, zwłaszcza palców, rozwój drobnych ruchów manualnych i koordynację wzrokowo-ruchową;materiałem twórczym dla dziecka jest masa plastyczna, ciastolina, plastelina, kredki, farby, papier kolorowy;do zabaw tych należy także budowanie z klocków, nakładanie kółek na piramidę itp.; manipulacyjna działalność dziecka w każdym wieku ma charakter poznawczy; daje szansę poznania cech, właściwości oraz funkcji przedmiotów.
Żłobek Ostrów Wielkopolski.
Żłobek w Ostrów Wielkopolski
 • rytmika klasyczna-zajęcia umuzykalniające, podczas których dzieci bawią się z muzyką i przy muzyce, grają na instrumentach Orffa (grzechotki, kastaniety, tamburyny, dzwoneczki); we wspólnej zabawie wykorzystywane są: chusta Klanzy, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane, piłki i inne akcesoria; umuzykalnienie stymuluje wszechstronny rozwój dziecka i jest świetną zabawą!
 • zabawy ruchowe, do których należą ćwiczenia w chodzeniu, wspinaniu się, w rzucie, ogólno-rozwojowe; ruchowo-naśladowcze, umuzykalniające; zabawy mają na celu usprawnienie wszystkich partii mięśniowych ciała dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową, zmysł równowagi; zabawy ruchowe przy śpiewie doskonalą ogólną sprawność fizyczną i kształcą wrażliwość słuchową; wykorzystujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki Klanzy i gimnastyki dla dzieci.
 • czytanie dzieciom 20 minut dziennie,
 • zajęcia relaksacyjne przy muzyce,
 • wiele swobodnej, radosnej zabawy w grupie rówieśników.

Żłobek Ostrów Wielkopolski – Tak jak żłobek miejski mieści się w Ostrowie Wielkopolskim

W naszym żłobku dzieci stawiają z uśmiechem swoje pierwsze kroczki w dorosłe życie.

Plan dnia

Nasz Żłobek pracuje przez cały rok. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz wcześniej ustalonych z rodzicami terminów.

 

Ramowy plan dnia w Żłobku

 

6.30 – 8.30  Schodzenie się dzieci do Żłobka

 • zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką nauczyciela i opiekunki,
 • zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem
 • prace porządkowe w sali

8.30  Śniadanie

 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

9.00 – 10.00  Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

 • zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej
 • zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne
 • zabawy i ćwiczenia wg Weroniki Sherborne

10.00 – 10.45  Pobyt na świeżym powietrzu

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym organizowane z inicjatywy dzieci
 • spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

10.45 – 11.15  Przygotowanie do obiadu i przedpołudniowego odpoczynku

 • zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

11.30  Obiad (drugie danie)

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

11.45 – 13.45  Poobiedni odpoczynek i relaks na leżakach

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • czytanie przez nauczyciela wybranych bajek
 • słuchanie nagrań bajek z płyt CD

14.00 Obiad (zupka)

 • zabiegi higieniczne
 • karmienie i nabywanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.15 – 17.00  Zabawy popołudniowe

 • zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • wspólne sprzątanie sali
 • rozchodzenie się dzieci do domów

Wyżywienie

Żłobek w ramach opłaty za wyżywienie gwarantuje w ciągu dnia śniadania, dwudaniowy obiad oraz napoje ciepłe i zimne.

Dziecko może zabrać do Żłobka swoje posiłki.

Respektujemy indywidualne diety dzieci.

Chcemy zaoferować dzieciom zdrowe żywienie pozbawione nadmiaru tłuszczu i słodyczy. Dlatego menu jest ustalone z dietetykiem.

Posiłki przygotowujemy we własnym zakresie.

Śniadanie

Zapisy

Zajęcia plastyczne
 • Żłobek prowadzi zapisy przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc,
 • rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń,
 • proponujemy pobyt dziecka do 6, 8 lub 10 godzin. Istnieje możliwość zapisu dziecka na godziny,
 • rodzice zainteresowani zapisem dziecka proszeni są o wcześniejszy mailowy lub telefoniczny kontakt z dyrekcją Żłobka,
 • warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie karty zgłoszenia, podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego.

Odpłatność

 • wpisowe (jednorazowa opłata przy zapisie dziecka do Żłobka) – jest opłatą bezzwrotną, gwarantującą rezerwację miejsca – 200 zł,
 • czesne płatne 12 miesięcy w roku (w ciągu 5 dni od daty wystawienia faktury VAT).
 •  Cena  obowiązująca od 1 kwietnia 2023r
 • Możliwe są następujące warianty opieki nad dzieckiem
 • do 6 godzin – 700zł
 • do 8 godzin – 800zł
 • do 10 godzin – 900zł
 • 1 godzina – 15 zł.

W przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w trakcie roku opłata za miejsce w Żłobku wynosi 70% stawki.

Żłobek Ostrów Mazowiecki
Zajęcia plastyczne.
 • opłata za wyżywienie od 01.09.2022 r.  z (stawka dzienna, dodatkowo płatna) – 13,00 zł, zawiera:
  – śniadanie – 3,50 zł,
  – obiad – 9,50 zł,
  – napoje ciepłe i zimne w ramach czesnego.

Rodzic będzie mógł zdecydować, które posiłki chciałby wykupić.

Jeśli dzieci pozostają w przedszkolu dłużej, mogą Państwo podać dziecku przekąskę – owoc lub kanapkę na podwieczorek.

Przedszkole daje możliwość spożywania posiłków przynoszonych przez Rodziców.

W przypadku nieobecności dziecka, stawka dzienna podlega zwrotowi po zgłoszeniu tego faktu w aplikacji LiveKid dnia poprzedzającego nieobecność do godziny 20.00, co spowoduje zwrot kosztów w następnym miesiącu.

ZAPRASZAMY DZIECI DO NASZEGO ŻŁOBKA!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.