O nas

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.”

MARIA MONTESSORI

Szkoła Sowy Sówki

Szanowni Rodzice

 

W 2011 roku powstały „Sowy i Sówki” dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Tworząc te placówki kierowaliśmy się miłością do dzieci, którym poświęciliśmy większość naszego życia. Wnikliwa obserwacja dzieci, bezpośrednia praca z nimi oraz analiza ich aktywności i chęci poznawania świata budowały nasze doświadczenie wykorzystane do zorganizowania tego miejsca.

W 2015 roku do tego przedsięwzięcia dołączyliśmy Szkołę Podstawową dla klas I-III „Mądra Sowa”, co było konsekwencją naszego pomysłu na kontynuację edukacji dziecka na jej pierwszym etapie wczesnoszkolnym w małym, przyjaznym środowisku, zgodnie z mottem „Z małej szkoły w wielki świat”. Począwszy od roku szkolnego 2020/2021 szkoła przyjmuje uczniów klas I-VIII.

W działaniach wychowawczo-dydaktycznych oraz opiekuńczych w „Sowach i Sówkach”staramy się wszechstronnie wpływać na rozwój naszych dzieci tak, aby z czasem ujawniły się ich zdolności. Są jednak pewne punkty naszych działań, które chcemy uwypuklić, gdyż wpływają one na wszechstronny rozwój dziecka. Pragniemy, aby dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenie, eksperymentowanie i bezpośrednie działanie w myśl metody Marii Montessori „…nie dając więcej oczom i uszom niż rękom…”. Realizując program wychowania w przedszkolu i pracując z wybranym podręcznikiem, nauczycielki przygotowują wiele pomocy, akcesorii, przynoszą różne przedmioty codziennego użytku i okazy z otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Dzieci mogą je dotknąć, powąchać, posmakować, użyć.

Ważnym elementem w naszej pracy dydaktycznej są działania artystyczne, zarówno muzyczne jak i plastyczne. Staramy się, aby nasze Przedszkole było „rozśpiewanym przedszkolem”. Dużo śpiewamy, tańczymy, bawimy się przy muzyce i muzykujemy. Są też dodatkowe zajęcia taneczne i baletowe przy muzyce klasycznej. W pracach plastycznych staramy się wyzwalać kreatywność dzieci, stosując różnorodny materiał, tworząc „cudeńka”. Wspaniale sprawdzają się również zabawy z językiem angielskim już od najmłodszych lat. Wszystkie osoby mające kontakt z naszymi dziećmi, to wspaniali pedagodzy, dla których pasją jest codzienna praca i dążenie do doskonałości w kontaktach z najmłodszymi.

szkoła ostrów wielkopolski
szkoła ostrów wielkopolski

W „Mądrej Sowie” dbamy o wysoki poziom nauczania oraz zapewniamy odpowiednią atmosferę sprzyjającą dobrej pracy. Małe klasy pozwalają na indywidualne podejście do ucznia. Pomieszczenia wyposażone między innymi w sprzęt multimedialny pozwalają na ciekawe zajęcia. Kompetentne grono pedagogiczne jest otwarte na uwagi, pomysły i problemy uczniów oraz Rodziców. Proponujemy rozszerzoną naukę języka angielskiego, zajęcia z wychowania fizycznego w specjalistycznej hali sportowej, zajęcia na basenie oraz dodatkowe koła zainteresowań: matematyczne, historyczne, czytelnicze, szachowe. Częste wyjścia poza teren szkoły – tematyczne wycieczki w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej, współpraca z biblioteką miejską oraz muzeum naszego miasta, bliski kontakt z kulturą i sztuką rozszerzają horyzonty naszych dzieci. Nasi uczniowi biorą udział w licznych konkursach międzyszkolnych i często zajmują czołowe miejsca.

Oferujemy pomoc psychologa i logopedy. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną. Dla dzieci mających trudności w nauce organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zanim dzieci trafią do dużej szkoły, do większej klasy, nauczą się u nas samodzielności, nabiorą pewności siebie i łatwiej im będzie funkcjonować w nowym środowisku. Dużym atutem jest nasza świetlica czynna po zajęciach szkolnych, a także w dni wolne od zajęć dydaktycznych w tym w ferie zimowe i wakacje letnie. Dzieci, które wymagają szczególnego podejścia, uwagi i troski, które są wrażliwsze, na pewno odnajdą się w naszej szkole, bo to mała, Mądra szkoła przygotowująca do wejścia w Wielki świat.

Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Wybierając nasze placówki, szybko utwierdzicie się Państwo w przekonaniu, iż jest to odpowiednie miejsce dla Waszego dziecka. Miejsce, w którym atmosfera sprawia, że dzieci są przede wszystkim szczęśliwe. Pamiętajmy jednak, że „Czas jest nieskończenie długi, a każdy dzień jest naczyniem, do którego można bardzo dużo nalać, jeśli naprawdę chce się je wypełnić.”

Serdecznie zapraszamy
Violetta i Jarosław Orczykowscy
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.