Szkoła

„Radość z powodu przezwyciężania trudności jest jeszcze większa niż sama trudność”

MARIA MONTESSORI

– Szkoła Ostrów Wielkopolski –

Drodzy Rodzice!

 „Mądra Sowa” – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, to placówka niepubliczna na prawach szkoły publicznej, zorganizowana z myślą o Państwa dzieciach.

W czasie tak wielu zawirowań, związanych ze zmianami w systemie edukacji, rodzi się wśród rodziców dużo pytań, wątpliwości i trosk. Zastanawiają się Państwo jak Wasze pociechy poradzą sobie w szkole, czy są na tyle dojrzałe emocjonalnie, aby podołać obowiązkom szkolnym? Czy konwencjonalny system nauczania przygotuje dzieci na wyzwania współczesnego świata? Jaka szkoła da podstawy, na których Wasze dziecko będzie mogło budować swoją przyszłość? Chcemy wyjść naprzeciw tym pytaniom i stworzyć placówkę otwartą na potrzeby dzieci i ich rodziców.

Naszym celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach ich aktywności, zarówno w zakresie rozwoju intelektualnego, jak i emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego, zgodnie z potrzebami dziecka w klasach I-VIII.

„Mądra Sowa” ma być szkołą nastawioną na poszerzoną edukację  w obszarze języka angielskiego, matematyki i informatyki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia. Chcemy dać dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, tak by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje. Temu ma służyć odpowiednia organizacja i forma zajęć objętych programem nauczania oraz bogata oferta zajęć dodatkowych.

Szkoła podstawowa dla uczniów klas I-VIII w Ostrów Wielkopolski. Uczniowie szkoły Sowy aktywnie uczestniczą w organizowanych zajęciach

Serdecznie zapraszamy do oddziału przedszkolnego, szkolnego i żłobka Sowy i Sówki, Dwujęzyczne Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła podstawowa „Mądra Sowa” prowadzi zajęcia 5 dni w tygodniu. Uczniowie klas I-VIII uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, dzięki czemu łatwo i szybko przyswajają niezbędna wiedzę. Wszelkie informacje odnośnie zapisów pod nr tel: 791-970-110 Dyrektor szkoły jest do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku.

Szkoła Ostrów Wielkopolski
Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Priorytety jakie nam przyświecają, to:

  • nauka w małych kilkunastoosobowych grupach, co pozwoli na indywidualizację pracy z dzieckiem,
  • swobodna komunikacja w języku angielskim,
  • zachęcanie uczniów do współpracy i nieskrępowanego myślenia,
  • rozmiłowanie dzieci w różnorodnych dziedzinach oraz w aktywności fizycznej,
  • nauczyciele- przyjaźni, otwarci na dzieci i rodziców, oddani swojej pracy profesjonaliści,
  • popołudnia są dla rodziny i przyjaciół, to czas na realizację własnych pasji i odpoczynek.

Konkretne ułatwienia, jakie chcemy zaproponować rodzicom, to stałe godziny otwarcia szkoły- codziennie od 6:30 do 16:30- również w wakacje oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie jednozmianowym. Oferta zajęć dodatkowych jest konsultowana z rodzicami i dostosowywana do potrzeb poszczególnych klas, tak aby zminimalizować konieczność wożenia dzieci na popołudniowe zajęcia w innych placówkach. Oferujemy pomoc logopedy, pedagoga i psychologa. Dla dzieci mających trudności w nauce organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Czesne za nauczanie i kształcenie , pobyt w świetlicy wynosi 500zł miesięcznie. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla dziecka ( dwudaniowy obiad) które jest dodatkowo płatne wg. aktualnej ceny firmy cateringowej. Dla uczniów przebywających na wakacjach ( lipiec, sierpień) czesne wynosi 200zł miesięcznie. Dla uczniów korzystających z wakacyjnych zajęć świetlicowych w godzinach 7:30 – 16:30 czesne wynosi 500zł.

W klasach I-III chcemy zdobywać wiedzę przez zabawę, doświadczenie i eksperymenty na konkretnych przykładach w myśl zasady Marii Montessori. Na tym etapie nauczyciel jest towarzyszem dziecka pomagającym mu wejść w szkolny świat. Stosując nowoczesne środki dydaktyczne i podręczniki, chcemy, aby muzyka, plastyka, zabawa w teatr oraz dużo ruchu były ważnymi elementami wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, aktywności i otwartości – cech, które w życiu są bardzo potrzebne i będą gwarantem sukcesu na następnych etapach edukacji szkolnej. Proponujemy rozszerzoną naukę języka angielskiego, zajęcia z wychowania fizycznego w specjalistycznej hali sportowej, zajęcia na basenie oraz dodatkowe koła zajęciowe: matematyczne, historyczne, czytelnicze, taneczne, szachowe czy robotykę (otwarci jesteśmy na nowe propozycje rodziców). Częste wyjścia poza teren szkoły- tematyczne wycieczki, bliski kontakt z kulturą i sztuką rozszerzają horyzonty naszych dzieci.

Nauka w klasach IV-VIII stawia przed dziećmi nowe wyzwania. Pojawia się podział na przedmioty i spora ilość materiału do opanowania, co często zniechęca uczniów. Nasi nauczyciele będą starać się o to, aby każdy przedmiot był ciekawy. Wiedza powinna być przekazywana w sposób przystępny, dostosowany do tempa i możliwości dzieci, a zarazem tak, aby je zaciekawić i zachęcić do zadawania pytań. Rezygnujemy z uczenia się na pamięć, na rzecz zrozumienia przez ucznia tematyki lekcji. Chcemy, aby nauczyciele pracowali w sposób niestandardowy, włączając w zajęcia jak najwięcej praktyki oraz nowoczesnych technologii. Niezwykle ważne jest dla nas, aby uczniowie czuli się w szkole dobrze, dlatego proponujemy pracę nauczycielom, którzy dbając o wysoki poziom nauczania, wykazują się dużą dozą empatii i są przyjaciółmi młodzieży.

Trzy główne przedmioty, na które będziemy zwracać szczególną uwagę w „Mądrej Sowie”- od klasy I do VIII- to język angielski, matematyka i informatyka. Język angielski ma towarzyszyć uczniom nie tylko podczas zajęć językowych, ale będzie się pojawiał w różnych momentach dnia, tak aby wytworzyć wśród uczniów swobodę językową. Dla młodszych dzieci mogą to być piosenki, wierszyki, zabawy czy proste komunikaty nauczyciela. W starszych klasach będziemy stopniowo wprowadzać słownictwo angielskie na różnych lekcjach, tak aby w klasach VII-VIII móc nauczać poszczególnych przedmiotów nie tylko w języku polskim, ale też angielskim. Przyjemnym momentem podczas pobytu na świetlicy będzie „tea time”- popołudniowa herbatka, podczas której będziemy rozmawiać po angielsku.

Matematyka jest bolączką wielu uczniów, a jednocześnie jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie ósmoklasisty. My jednak wierzymy, że matematyka jest dla wszystkich, a nie tylko dla osób o umysłach ścisłych. Dlatego chcemy rozbudzać w naszych uczniach fascynację tym przedmiotem, od najmłodszych lat proponując im zabawy matematyczne i łamigłówki logiczne oraz zachęcając ich do praktycznego stosowania matematyki. Kreatywne i logiczne myślenie jest podstawą rozwoju nowoczesnych technologii, dlatego też oferujemy uczniom nauczanie informatyki rozszerzone o elementy programowania.

Dużym atutem jest nasza świetlica szkolna czynna po zajęciach lekcyjnych, a także w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tym w ferie zimowe i wakacje letnie. Uczniowie nie są w niej pozostawieni sami sobie, lecz otoczeni opieką i zainteresowaniem. Chcemy, aby świetlica była ciekawym miejscem również dla starszych uczniów (klasy IV-VIII), którzy mogą tam spędzać czas z przyjaciółmi, przy muzyce i herbacie. Zakładamy, że dzieci odrabiają lekcje podczas pobytu na świetlicy, aby popołudnie było czasem odpoczynku przeznaczonym dla rodziny. Jeśli pozwala na to pogoda, staramy się jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica oferuje uczniom wiele atrakcji- dni tematyczne, wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne czy taneczne, zgodnie z zainteresowaniami młodzieży.

Niezwykle ważna jest nauka samodzielności, wykorzystanie potencjału drzemiącego w dzieciach. Trudno nam dziś przewidzieć przyszłość, świat pędzi w ogromnym tempie. Zakładamy więc, że młodzi ludzie będą się uczyć przez całe życie, aby móc przystosowywać się do tych zmian. W naszej szkole chcemy przygotować do tego uczniów, nauczyć ich jak się uczyć. Pragniemy motywować dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności, aby dzieciom „chciało się chcieć” oraz by były przygotowane na spokojne wejście w wielki świat.

Mamy nadzieję, że przedstawiona koncepcja kształcenia zainteresowała Państwa i zachęci do bliższego zapoznania się z ofertą szkoły.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, profil na facebooku oraz do kontaktu- telefonicznego, mailowego lub osobistego.

                                                                                   Violetta i Jarosław Orczykowscy

                                                                             wraz z Radą Rodziców SP „Mądra Sowa”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.